Beoordelingskader wet DBA gepubliceerd

16 maart 2016 | Door redactie

Vorige maand werd duidelijk dat enkele modelcontracten, die de Belastingdienst al op zijn eigen website had gepubliceerd, fouten bevatten. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft deze onjuistheden inmiddels gecorrigeerd. De inhoud van het nieuwe beoordelingskader voor het stelsel van modelcontracten is onlangs gepubliceerd.

Om toekomstige fouten in modelcontracten (tool) te voorkomen, worden de aan de Belastingdienst voorgelegde overeenkomsten vanaf het vierde kwartaal van 2016 ook juridisch getoetst. Tot nu toe vond er alleen een fiscale toets plaats. De nieuwe juridische toets is nodig om te bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking (tool). Hierbij spelen drie kenmerken een rol: beloning, gezagsverhouding en persoonlijke arbeid.

De toets bestaat uit vier stappen

Het nieuwe beoordelingskader is vastgelegd in de Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties (Handreiking DBA). In de Handreiking DBA staan vier stappen aan de hand waarvan de fiscus beoordeelt of er sprake is van een dienstbetrekking:

  1. beoordelen gezagsverhouding;
  2. beoordeling persoonlijke verplichting tot het verrichten van arbeid;
  3. beoordelen verplichting om loon te betalen;
  4. fictieve dienstbetrekkingen en de gageregeling voor artiesten.

Opdrachtgevers krijgen meer verantwoordelijkheid

Bij de parlementaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties bleek dat er in enkele modelcontracten was opgenomen dat de toepassing van deze contracten leidt tot een volledige vrijwaring van de opdrachtgever. Dit is in strijd met de wet DBA, want één van de uitgangspunten van deze wet is dat de verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever juist groter wordt. De onjuiste bepalingen zijn inmiddels uit de betreffende modelovereenkomsten gehaald.