Communicatie cruciaal bij transitieplan VAR

4 januari 2016 | Door redactie

In het transitieplan voor het uitfaseren van de Verklaring arbeidsrelatie en invoeren van het stelsel van modelcontracten voor de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers speelt voorlichting een centrale rol. Welke vormen neemt dit aan?

In de voorbereidingsfase en de implementatiefase van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties is goede voorlichting door de Belastingdienst heel belangrijk. In het transitieplan dat in november 2015 werd gepubliceerd, staat dat die voorlichting over de nieuwe werkwijze verschillende vormen aanneemt. De belangenorganisaties voor zelfstandigen en opdrachtgevers zijn er nauw bij betrokken. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven welke informatie ze in de voorlichting willen terugzien en helpen bij de verspreiding ervan. De informatie die deze organisaties zelf delen, wordt altijd met de Belastingdienst afgestemd, zodat alle voorlichting eenduidig  is.

Digitale communicatie over de nieuwe werkwijze

Een deel van de communicatie over de nieuwe werkwijze om zekerheid te geven over de loonheffingen vindt digitaal plaats. Dit gebeurt via de website van de Belastingdienst, het Ondernemersplein en sociale media (bijvoorbeeld @BDZakelijk op Twitter). Ook wordt er dit jaar mogelijk een webinar georganiseerd.
Naast deze digitale communicatie zal de Belastingdienst op verzoek voorlichting geven tijdens (regionale) bijeenkomsten van belangenorganisaties, brancheorganisaties en grote bedrijven. Ook op de zogenoemde Intermediairdagen voor fiscaal dienstverleners is het onderwerp eind vorig jaar uitgebreid behandeld. En het staat heel 2016 op de agenda van het structurele overleg tussen de Belastingdienst en organisaties van fiscale dienstverleners (het BECON-overleg).

Goedgekeurde overeenkomst gebruiken is vrijblijvend

In alle communicatie wordt benadrukt dat het gebruiken van een model- of voorbeeldovereenkomst of het laten goedkeuren van een overeenkomst niet verplicht is. Deze service van de Belastingdienst is bedoeld voor opdrachtgevers en -nemers die duidelijkheid willen hebben over de fiscale gevolgen die voortvloeien uit hun overeenkomst.
De Belastingdienst heeft toegezegd om alle overeenkomsten die vóór 1 februari worden voorgelegd, nog vóór 1 april 2016 te beoordelen. Dan begint de implementatiefase van de nieuwe werkwijze en is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voltooid verleden tijd.