Eerste voorbeelden alternatief VAR beschikbaar

5 oktober 2015 | Door redactie

Recent heeft de Belastingdienst twee voorbeeldovereenkomsten op de website gepubliceerd. Deze overeenkomsten gaan de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen. In die twee situaties is er geen sprake van een dienstbetrekking en hoeft de opdrachtgever dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Het is de bedoeling dat de Belastingdienst per 1 januari 2016 gaat werken met een stelsel van modelovereenkomsten voor het beoordelen van de arbeidsrelaties van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het hiertoe ingediende wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties ligt nu nog bij de Eerste Kamer. Het is echter nu al mogelijk om nieuwe en bestaande overeenkomsten door de Belastingdienst te laten beoordelen.

Werken volgens de goedgekeurde overeenkomst

Recent heeft de Belastingdienst de volgende twee voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd:

De opdrachtgever hoeft, als de overeenkomst voldoet aan het model, geen rekening te houden met de loonheffingen zolang de opdrachtgever en opdrachtnemer werken volgens deze goedgekeurde overeenkomst. De gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten zijn voor een specifieke groep opdrachtgevers en zzp’ers bedoeld. Uiteraard kunt u deze overeenkomsten gebruiken als basis voor uw eigen overeenkomsten. Het is dan nog wel belangrijk dat u de overeenkomst ter goedkeuring voorlegt aan de Belastingdienst (tool).

Verschillende voorbeeldovereenkomsten op de website

Op dit moment is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) nog geldig. De Belastingdienst wil de komende maanden verschillende voorbeeldovereenkomsten op de website zetten. Opdrachtgevers en zzp’ers weten daardoor op tijd wat de gevolgen voor de loonheffingen zijn. Het is nu afwachten of het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer komt.