Einde voor fictieve dienstbetrekking commissaris

20 september 2016 | Door redactie

De fictieve dienstbetrekking voor commissarissen vervalt. In de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 staat dat organisaties de commissarissen per 2017 niet meer in de loonaangifte hoeven te betrekken.

Sinds 1 mei hoeven werkgevers commissarissen al niet meer in de loonaangifte te betrekken als de commissaris daarmee akkoord gaat. Per 1 januari 2017 wordt deze mogelijkheid ook in de wet vastgelegd. In de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 is het besluit van staatssecretaris Wiebes van Financiën van maart vertaald naar wetgeving.
Organisaties hoeven daardoor de commissaris niet meer in de loonaangifte te betrekken. Doordat de fictieve dienstbetrekking (tool) voor de commissaris wordt afgeschaft, hoeven hun werkgevers niet meer standaard loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden op zijn beloning. 

Dienstbetrekking is onbedoeld effect van Wet DBA

Door de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), zou er voor commissarissen eigenlijk geen vrijwaring voor de loonheffingen meer mogelijk zijn. Het gevolg hiervan zou zijn dat organisaties loonbelasting/premie volksverzekering en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) moet betalen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën vond dit gevolg van de invoering van de Wet DBA echter ongewenst en kondigde daarom eerder dit jaar al aan de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen af te schaffen.

Opting-in blijft fictieve dienstbetrekking bieden

Na 1 januari 2017 blijft het wel mogelijk om de commissaris in fictieve dienstbetrekking te houden. Dit kan op basis van de zogenoemde opting-inregeling (tool). De commissaris moet in dat geval wel zelf de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen.