Fiscus markeert artikelen in modelcontracten

3 december 2015 | Door redactie

De fiscus gaat in de voorbeeldovereenkomsten (dit stelsel dient ter vervanging van de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR)) aangeven welke artikelen van belang zijn voor de beoordeling van de arbeidsrelatie. Staan deze artikelen in de gebruikte overeenkomst, dan is de opdrachtgever in principe geen loonheffingen verschuldigd.

In de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties is de vervanging van de VAR door het stelsel van voorbeeldovereenkomsten geregeld. Op de website van de Belastingdienst vindt u verschillende algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en individuele overeenkomsten. Recent heeft de Belastingdienst in deze overeenkomsten gele markeringen opgenomen. De gemarkeerde artikelen bevatten de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of sprake is van een dienstbetrekking. Deze markeringen zijn niet opgenomen in de individuele overeenkomsten.

Gemarkeerde artikelen niet veranderen

Opdrachtnemer en opdrachtgever moeten volgens deze gemarkeerde voorwaarden gaan werken. Deze voorwaarden mag u als opdrachtnemer of opdrachtgever dus niet veranderen. Deze vrijheid heeft u wel voor de andere artikelen in de overeenkomst. Daarbij geldt wel dat de aangepaste artikelen niet in strijd mogen zijn met de gemarkeerde artikelen. Het is de bedoeling dat partijen de voorbeeldovereenkomsten daardoor in meer gevallen kunnen toepassen. Binnenkort verschijnt er ook een overzicht van de bepalingen die leiden tot het oordeel wel of geen dienstbetrekking.

Introductie verloopt in drie fases

De introductie van het stelsel van voorbeeldovereenkomsten zal in drie fases verlopen. De voorbereidingsfase loopt tot 1 april en in die periode kan de opdrachtnemer nog een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gebruiken. Per 1 april verdwijnt de VAR en moeten opdrachtgever en opdrachtnemer het stelsel van voorbeeldovereenkomsten gaan toepassen (implementatiefase). De Belastingdienst zal dan nog terughoudend zijn met de handhaving. Per 1 januari 2017 moeten opdrachtnemer en opdrachtgever echt gaan werken met de goedgekeurde overeenkomsten.