Fiscus publiceert modelovereenkomsten

15 oktober 2015 | Door redactie

De Belastingdienst heeft onlangs enkele modelovereenkomsten gepubliceerd in het kader van het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties, dat de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 januari 2016 moet gaan vervangen door een stelsel van modelcontracten. De Eerste Kamer moet nog wel akkoord gaan met dit wetsvoorstel.

Werkt uw organisatie samen met een zzp’er, dan kan er soms onduidelijkheid bestaan over wie verantwoordelijk is voor de loonheffingen. De VAR geeft daar nu nog uitsluitsel over. Het is de bedoeling dat u als opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 in plaats van de VAR een modelcontract van de Belastingdienst gebruikt om de arbeidsrelatie te duiden. U kunt er ook voor kiezen om uw eigen overeenkomst met de zzp’er te laten beoordelen door de fiscus om er zeker van te zijn dat u geen loonheffingen hoeft af te dragen. De Belastingdienst heeft inmiddels de volgende voorbeeldovereenkomsten online gepubliceerd:

Expliciet verwijzen naar modelcontract

Gebruikt u een modelovereenkomst als basis voor uw eigen contract of wijzigt u de tekst van de voorbeeldovereenkomst, dan is het belangrijk dat u de overeenkomst nog ter goedkeuring voorlegt aan de Belastingdienst (tool). Daarnaast moet u expliciet verwijzen naar de goedgekeurde modelovereenkomst om er zeker van te zijn dat u geen loonheffingen hoeft af te dragen; dit risico is namelijk groter zodra het wetsvoorstel van toepassing is. U moet dan de volgende tekst opnemen in het contract: ‘Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op (datum) onder nummer X beoordeelde overeenkomst.’ De goedkeuring is vijf jaar geldig. Let op dat wetswijzigingen en jurisprudentie er voor kunnen zorgen dat de verleende goedkeuring op een eerder moment vervalt.