Fiscus publiceert onjuiste modelcontracten

10 februari 2016 | Door redactie

Enkele modelcontracten die de Belastingdienst al op zijn eigen website heeft gepubliceerd, blijken bepalingen te bevatten die in strijd zijn met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft beloofd de modelcontracten binnen twee weken aan te passen.

Tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer werd de staatssecretaris door D66 gewezen op de strijdige bepalingen in de modelcontracten die de Verklaring Arbeidsrelaties gaan vervangen (tool). Enkele bepalingen in modelcontracten die al door de fiscus zijn goedgekeurd en gepubliceerd, leiden tot een volledige vrijwaring van de opdrachtgever. De staatssecretaris heeft toegegeven dat deze vrijwaringen in strijd zijn met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Volgens de DBA kunnen eventuele naheffingen niet alleen verhaald worden op de opdrachtnemer, terwijl de modelcontracten de indruk wekken dat dit wel het geval is.

Modelcontracten worden ook juridisch getoetst

Eén van de uitgangspunten van de DBA is dat de verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever juist groter wordt. Met het oude stelsel van de VAR liep vooral de opdrachtnemer risico op naheffingen. Volgens de staatssecretaris werden de modelcontracten tot nu toe uitsluitend aan fiscale bepalingen getoetst. Om fouten te voorkomen, worden de modelcontracten (tools) vanaf het vierde kwartaal ook standaard juridisch getoetst. De onjuiste bepalingen die nu ontdekt zijn, worden binnen twee weken uit de overeenkomsten gehaald.