Geen VAR én geen BGL, maar wat dan wel?

22 april 2015 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een alternatief van de werknemers- en werkgeversorganisaties voor de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en de eerder voorgestelde Beschikking geen loonheffingen (BGL) verder uitgewerkt. In de toekomst kunt u de overeenkomst die u met een zelfstandige opdrachtnemer wilt sluiten, voorleggen aan de Belastingdienst ter beoordeling. Ook komen er goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten.

In het bericht ‘Protest tegen vervanging VAR door BGL’ heeft u al kunnen lezen dat staatsecretaris Wiebes een alternatief presenteerde aan de Tweede kamer voor de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De Raad van State adviseerde echter om deze nieuwe ‘Beschikking geen loonheffingen’ (BGL) te heroverwegen. Ook FNV Zelfstandigen – de belangenorganisatie voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) – vond de plannen voor de BGL geen goed alternatief voor de VAR. Inmiddels heeft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) laten weten dat hij een nieuw alternatief heeft uitgewerkt.

Goedkeuring overeenkomst biedt zekerheid

Dit alternatief houdt in dat zowel belangenorganisaties van opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) als individuele opdrachtgevers en zzp’ers hun overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Als de Belastingdienst de overeenkomst goedkeurt, heeft u de zekerheid dat u geen loonheffingen hoeft af te dragen voor de zzp’er. Een voorwaarde is wel dat er daadwerkelijk volgens de overeenkomst wordt gewerkt. Is dit niet het geval, dan kan de Belastingdienst uw organisatie een correctieverplichting of naheffingsaanslag opleggen. 

Goedgekeurde overeenkomsten zijn vijf jaar geldig

Als de Belastingdienst de voorgelegde overeenkomst goedkeurt, publiceert de fiscus een  geanonimiseerde versie van de overeenkomst zodat andere opdrachtgevers- en nemers die ook kunnen gebruiken. Zij hoeven hem dan dus niet opnieuw aan de fiscus voor te leggen. Daarnaast maakt de Belastingdienst zelf ook enkele voorbeeldovereenkomsten.
De Belastingdienst zal gemiddeld zes weken nodig hebben om een overeenkomst te beoordelen. Is de overeenkomst eenmaal goedgekeurd, dan geldt de goedkeuring vijf jaar. Er is dan verder geen VAR of BGL meer nodig.