Geen VAR of BGL, maar voorbeeldovereenkomst

24 april 2015 | Door redactie

In de toekomst zult u niet meer met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te maken krijgen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën pleit voor het gebruik van voorbeeldovereenkomsten om de arbeidsrelatie tussen uw organisatie en een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) te duiden.

Eerder kon u hier al lezen dat de invoering van de vervanging van de VAR vertraging had opgelopen. De Beschikking geen loonheffingen (BGL) moest de VAR gaan vervangen, maar dit stuitte op zo veel weerstand van werkgevers- en werknemersorganisaties, dat de BGL uiteindelijk het onderspit moest delven. Wiebes had daarop aangegeven een alternatief te onderzoeken. In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) is dit alternatief verder uitgewerkt. Het houdt in dat belangenorganisaties en individuele opdrachtgevers en zzp’ers hun overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst ter goedkeuring. De Belastingdienst controleert dan of uw organisatie op basis van het contract inderdaad niet verplicht is om loonheffingen af te dragen voor de zzp’er met wie u samenwerkt. Als de fiscus de overeenkomst goedkeurt, heeft u dus de zekerheid dat u geen loonheffingen hoeft af te dragen voor de zzp’er. Voorwaarde is wel dat u de afspraken in de overeenkomst naleeft. Als dat niet zo is, kunt u een correctieverplichting of naheffingsaanslag krijgen. 

Goedgekeurde overeenkomsten openbaar

De Belastingdienst heeft gemiddeld zes weken nodig om een overeenkomst te beoordelen. Is een overeenkomst eenmaal goedgekeurd, dan geldt de goedkeuring meteen voor vijf jaar. Er is dan verder geen VAR of BGL meer nodig. De fiscus zal goedgekeurde overeenkomsten na toestemming geanonimiseerd publiceren, zodat u en andere opdrachtgevers ze ook kunnen gebruiken waardoor u zekerheid heeft over de arbeidsrelatie. Daarnaast maakt de Belastingdienst zelf enkele voorbeeldovereenkomsten.