Huidige VAR is geldig tot april 2016

22 oktober 2015 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent aangegeven dat de geldigheidsduur van een verstrekte Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt verlengd tot april 2016. Dit betekent dat de in 2014 en 2015 versterkte verklaringen ook in het eerste kwartaal van 2016 geldig zijn.

In de nota naar aanleiding van het verslag over de Wet deregulering arbeidsrelaties heeft staatssecretaris Wiebes aan de Eerste Kamer gevraagd om dit voorstel op een later tijdstip te behandelen. Hierdoor heeft de Belastingdienst extra tijd om modelovereenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te beoordelen en online te zetten. Alle goedgekeurde contracten worden geanonimiseerd gepubliceerd. De lijst met modelcontracten die u kunt gebruiken wordt dus steeds langer. 

Met een modelovereenkomst speelt u op safe

De Belastingdienst heeft inmiddels in samenwerking met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland drie algemene modelovereenkomsten gepubliceerd die in veel situaties bruikbaar zijn. Het gaat om:

Als u en uw opdrachtnemers één van deze overeenkomsten gebruiken en er ook daadwerkelijk volgens de overeenkomst gewerkt wordt, loopt u niet het risico om achteraf alsnog voor de loonheffingen op de draaien.

Een transitieplan is in de maak

Staatssecretaris Wiebes heeft in de nota ook aangegeven dat hij het verzoek om de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen, ook heeft ingediend om meer tijd te hebben voor het maken van een transitieplan. Dit plan, dat na 27 oktober 2015 zal worden gepresenteerd, zal aangeven hoe de overgang naar het stelsel van modelcontracten zal plaatsvinden. De uitgestelde behandeling geeft ook werkgevers extra voorbereidingstijd. U krijgt heel 2016 om uw werkwijze aan te passen. In 2016 houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar zal niet handhavend optreden. Totdat u en uw opdrachtnemers met een goedgekeurde overeenkomst werken, blijft de bestaande VAR gewoon geldig. Per 1 januari 2017 is de wenperiode voorbij en moet iedereen over zijn op het nieuwe systeem.