IB47 voortaan alleen nog digitaal melden

24 april 2017 | Door redactie

Werkgevers moeten de uitbetaalde bedragen aan niet-werknemers voortaan digitaal aanleveren. De Belastingdienst heeft de nieuwe IB47-procedure online gezet.

Als uw organisatie samenwerkt met freelancers die niet in (fictieve) dienstbetrekking zijn en ook geen ondernemer zijn, moet de werkgever aan de Belastingdienst doorgeven welke bedragen hij aan die krachten heeft uitbetaald. Voortaan moet zo’n IB47-melding altijd digitaal gebeuren. Elke werkgever die hiermee te maken krijgt, moet zich bij de Belastingdienst aanmelden voor het doorgeven van de zogenoemde uitbetaalde bedragen aan derden. Ook als hij al eerder uren van freelancers heeft doorgegeven.

Aanmelden via mail of telefoon

Aanmelden kan door een mail te sturen naar gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl onder vermelding van het adres en telefoonnummer van uw organisatie. De Belastingdienst belt uw organisatie dan op met uitleg over hoe de gegevens digitaal aangeleverd moeten worden. Meteen zelf telefonisch contact opnemen kan ook, via 0800 022 70 65.
Voor het digitaal aanleveren van de uitbetaalde bedragen aan derden zijn twee procedures. Uw organisatie kan dit via de eigen software (pdf) doen, of met de zogenoemde Invoerapplicatie voor opgaven derden uitbetaling (pdf) van de Belastingdienst.

Deadline: 1 februari 2018

De uitbetaalde bedragen aan derden moeten altijd worden doorgegeven vóór 1 februari na het jaar waarin ze zijn uitbetaald. Betalingen die uw organisatie in 2017 doet aan freelancers die geen werknemer of ondernemer zijn, moeten dus vóór 1 februari 2018 bij de Belastingdienst bekend zijn. In het Handboek Loonheffingen 2017 (tool) staat nog dat het melden van de uitbetaalde bedragen aan derden ook via een papieren procedure kan, maar dat is dus achterhaald.

Bijlagen bij dit bericht