Invoering van nieuwe VAR is vertraagd

15 januari 2015 | Door redactie

De geplande invoering van de Beschikking geen loonheffingen (BGL) dit jaar loopt vertraging op. De Tweede Kamer wil pas praten over de vervanger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) als staatssecretaris Wiebes van Financiën alternatieven gaat onderzoeken.

De BGL moet de VAR gaan vervangen, maar de invoering van het nieuwe systeem loopt vertraging op. Niet alleen door weerstand vanuit de Tweede Kamer, maar ook FNV Zelfstandigen, VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen de plannen. Zo eist FNV Zelfstandigen dat het kabinet eerst het brede onderzoek van de diverse departementen naar de positie van de zzp’er afwacht. De uitkomsten van dat onderzoek komen in de loop van 2015. Daarnaast zou de staatssecretaris volgens FNV beter kunnen kijken of partijen specifieke afspraken per sector kunnen maken. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland betekenen de plannen meer administratieve lasten en risico’s voor organisaties. Hierdoor zouden zzp’ers minder opdrachten kunnen krijgen. 

VAR uit 2014 is nog geldig

Omdat het niet is gelukt om voor 1 januari 2015 de BGL in te voeren, heeft de staatssecretaris besloten dat het voor de huidige VAR-houders niet nodig is om nieuwe verzoeken voor de VAR 2015 in te dienen. De VAR die voor het kalenderjaar 2014 is afgegeven, is dus nog steeds geldig. Dit blijft voorlopig zo in de eerste maanden van 2015.