Is er al een geschikte vervanger voor de VAR?

25 februari 2015 | Door redactie

Het was in eerste instantie de bedoeling dat de Beschikking geen loonheffingen (BGL) de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) zou gaan vervangen. Er was echter zoveel kritiek op het voorstel voor de BGL dat er gezocht is naar een alternatief. Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aangegeven wat de stand van zaken is.

De BGL moet ervoor zorgen dat opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) samen verantwoordelijk worden voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie. Vanuit de praktijk kwam echter behoorlijk wat kritiek op de nieuwe regeling. Door verschillende werknemers- en werkgeversorganisaties is er daarom een alternatief voor de BGL aangedragen. In dit alternatief krijgt zowel opdrachtnemer als opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de feiten en omstandigheden die aan de Belastingdienst zijn doorgegeven. Die verdeling van de verantwoordelijkheid is volgens de organisaties bij de BGL niet voldoende gewaarborgd. Daarnaast stellen de organisaties voor om het systeem te vereenvoudigen.

Evenwicht herstellen in de verantwoordelijkheden

De Tweede Kamer weigerde naar aanleiding van de kritiek uit de praktijk om het voorstel voor de BGL te behandelen. Dit was reden voor de staatssecretaris om de parlementaire behandeling van de BGL stil te leggen en eens goed te kijken naar het aangedragen alternatief. In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven dat het kabinet onderzoekt of het voorstel van de werkgevers- en werknemersorganisaties aan alle wensen tegemoetkomt. Daarnaast moet de Belastingdienst meer mogelijkheden krijgen om handhavend op te treden en het evenwicht te herstellen in de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer. In februari en maart zullen de werknemers- en werkgeversorganisaties aanschuiven om het alternatief met de staatssecretaris te bespreken.

VAR 2014 in 2015 blijven gebruiken

De staatssecretaris komt in het voorjaar met een brief over de uitkomsten van zijn onderzoek. Hij zal daarbij aangeven wat de gevolgen van het alternatief zijn voor de BGL. In zijn brief zal de staatssecretaris ook ingaan op de gevolgen voor de geldigheid van de VAR 2014. Tot die tijd kunt u de VAR voor 2014 ook in 2015 blijven gebruiken, zolang het maar gaat om dezelfde werkzaamheden en de omstandigheden en voorwaarden niet zijn gewijzigd.