Modelcontracten vervangen de VAR

10 juli 2015 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de alternatieve methode voor de VAR. Het ziet er dus naar uit dat de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 januari 2016 definitief wordt vervangen door een stelsel van modelcontracten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

In het nieuwsartikel ‘Geen VAR én geen BGL, maar wat dan wel?’ las u over de alternatieve methode die staatssecretaris Wiebes van Financiën aan het ontwikkelen is als alternatief voor de VAR. Inmiddels heeft hij zijn voorstel voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (pdf) naar de Tweede Kamer gestuurd en heeft de Kamer met dit voorstel ingestemd. De nieuwe wet moet de VAR-systematiek vervangen door een stelsel van door de Belastingdienst goedgekeurde modelcontracten.

Nieuwe wet bestrijd schijnconstructies met zzp’ers

Als u met een zzp’er zo’n modelcontract sluit en ook daadwerkelijk in overeenstemming met het contract werkt, is uw organisatie gevrijwaard van het afdragen van loonheffingen voor die zelfstandige. Doordat u een grote rol heeft in de keuze en invulling van het contract, wordt uw verantwoordelijkheid voor het afdragen van loonheffingen ook groter.
Het doel van de nieuwe wet is om schijnconstructies met zzp’ers aan te pakken. Op dit moment is maar moeilijk te controleren of een opdrachtnemer met een VAR-dga of VAR-wuo ook werkelijk een echte zelfstandige is. Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer voorgelegd. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 van kracht wordt.