Modelcontracten zzp’ers door Tweede Kamer

3 juli 2015 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 januari 2016 definitief wordt vervangen door een stelsel van modelcontracten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De Tweede Kamer heeft dit plan onlangs aangenomen.

In het nieuwsartikel ‘Voorbeeldovereenkomst vervangt VAR en BGL’ las u over de alternatieve methode die staatssecretaris Wiebes van Financiën aan het ontwikkelen is als alternatief voor de VAR. Inmiddels heeft hij zijn voorstel voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (pdf) naar de Tweede Kamer gestuurd en heeft de Kamer met dit voorstel ingestemd.

Meer verantwoordelijkheid bij opdrachtgever

De nieuwe wet moet de VAR-systematiek vervangen door een stelsel van door de Belastingdienst goedgekeurde modelcontracten. Als uw onderneming met een zzp’er zo’n modelcontract sluit en ook daadwerkelijk in overeenstemming met het contract werkt, is uw onderneming gevrijwaard van het afdragen van loonheffingen voor die zelfstandige. Doordat uw onderneming een grote rol heeft in de keuze en invulling van het contract, wordt uw verantwoordelijkheid voor het al dan niet afdragen van loonheffingen ook groter.
Het doel van de nieuwe wet is om schijnconstructies met zzp’ers aan te pakken. Op dit moment is maar moeilijk te controleren of een opdrachtnemer met een VAR-dga of VAR-wuo ook werkelijk een echte zelfstandige is. Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer voorgelegd. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 van kracht wordt.