Modelovereenkomst HR-adviseur gepubliceerd

25 oktober 2016 | Door redactie

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) heeft onlangs een aantal modelovereenkomsten gepubliceerd voor HR-professionals. HR-professionals die als zzp’er werken, kunnen deze overeenkomsten gebruiken.

Sinds 1 mei 2016 is door de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervallen. Om toch zekerheid te krijgen over de arbeidsrelatie, kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikmaken van modelovereenkomsten die de Belastingdienst heeft gepubliceerd op zijn website. Voor HR-professionals die als zzp’er werken, heeft de Belastingdienst (nog) geen modelovereenkomst gepubliceerd. De NVP heeft daarom op haar website drie modelovereenkomsten gepubliceerd die zelfstandige HR-professionals kunnen gebruiken.

Overeenkomsten nog niet goedgekeurd door Belastingdienst

De modelovereenkomsten van de NVP zijn ter beoordeling ingediend bij de Belastingdienst maar op dit moment nog niet goedgekeurd. Dit betekent dat deze overeenkomsten geen zekerheid geven over het wel of niet bestaan van een dienstbetrekking. Als de Belastingdienst de overeenkomsten goedkeurt en de opdrachtgever en de zelfstandige HR-professional in de praktijk ook volgens deze overeenkomst werken, hebben zij deze zekerheid wel. Wees u er overigens van bewust dat het gebruik van een modelovereenkomst niet verplicht is. Als in de praktijk overduidelijk blijkt dat er geen sprake is van een dienstverband (tool), kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers ook zonder zo’n overeenkomst werken.