Nieuwe cijfers modelovereenkomsten wet DBA

30 augustus 2016 | Door redactie

De Belastingdienst heeft tot 1 augustus 2016 in totaal 370 modelovereenkomsten goedgekeurd. Dit blijkt uit recente cijfers van staatssecretaris Wiebes van Financiën.

De cijfers over de behandeling van modelovereenkomsten van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (tools) zijn openbaar gemaakt naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Vorige maand werd al bekendgemaakt dat de Belastingdienst tot medio juni 2016 slechts 200 modelovereenkomsten had goedgekeurd. Intussen is dit aantal met 170 overeenkomsten gestegen. Daarnaast zijn er in totaal 1.033 overeenkomsten afgekeurd en 1.964 verzoeken zijn nog in behandeling.

Looptijd beoordeling verlengd

De fiscus heeft aangegeven dat 814 ingediende overeenkomsten niet meer beoordeeld hoeven te worden. Volgens de Belastingdienst zijn de belangrijkste drie redenen hiervoor:

  • De indiener heeft geen behoefte meer aan een standpunt.
  • De indiener ziet in dat er sprake is van een dienstbetrekking of werkt met een gepubliceerde modelovereenkomst.
  • De indiener heeft een duidelijke opdracht en hierdoor is er geen modelovereenkomst meer nodig.

Als uw organisatie op dit moment een overeenkomst wil voorleggen aan de fiscus, zal het langer duren voordat u een beslissing ontvangt. De Belastingdienst heeft aangegeven 10,8 weken nodig te hebben om nieuwe verzoeken te behandelen. Vorige maand bedroeg deze looptijd nog acht weken.

modelovereenkomsten augustus 2016.JPG