Om VAR van opdrachtnemer vragen voor 2016?

1 december 2015 | Door redactie

Om te bepalen of uw onderneming van opdrachtnemers een nieuwe Verklaring arbeidsrelatie (VAR) moet vragen voor 2016, kunt u gebruikmaken van een rekenhulp die de Belastingdienst onlangs op zijn site gepubliceerd heeft.

De Belastingdienst heeft onlangs een rekenhulp op zijn website geplaatst waarmee u kunt bepalen of u van opdrachtnemers voor het jaar 2016 nog een nieuwe VAR (tools) moet vragen. De overheid wil de VAR vervangen door een stelsel van modelovereenkomsten (tools), om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (tool) – waarin de nieuwe plannen zijn vastgelegd – is onlangs uitgesteld. Hierdoor is ook de inwerkingtreding van de wet uitgesteld van 1 januari 2016 naar 1 april 2016. Tot 1 januari 2017 is er een overgangsperiode van kracht.

Huidige VAR in principe geldig tot 1 april

De geldigheid van de bestaande VAR’s wordt in principe verlengd tot 1 april 2016. In sommige situaties is het dus wel nodig om een VAR aan te vragen voor het nieuwe jaar om zekerheid te hebben over de arbeidsrelatie die tussen uw onderneming en de opdrachtnemer bestaat. Of een nieuwe VAR nodig is, kunt u nagaan met de tool van de Belastingdienst. Deze bestaat uit twee stappen:

  1. Heeft de opdrachtnemer geen VAR voor 2014 of 2015, dan moet hij een VAR voor 2016 aanvragen.
  2. Heeft de opdrachtnemer wel een VAR voor 2014 of 2015, dan moet u samen beoordelen of de werkzaamheden, omstandigheden en voorwaarden van die VAR gelijk gebleven zijn. Als één van deze factoren verandert, moet de opdrachtnemer een nieuwe VAR aanvragen.

U moet een kopie van de VAR – of die nu van 2014, 2015 of 2016 is – samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de opdrachtnemer in de administratie bewaren.