Per 2015 gebruikmaken van webmodule VAR

8 mei 2014 | Door redactie

De invoering van de VAR webmodule per 1 januari 2015 moet schijnzelfstandigheid harder gaan aanpakken. De opdrachtgever wordt namelijk medeverantwoordelijk voor de juistheid van de VAR-aanvraag. Dit betekent dat u al bij het invullen de juistheid van de gegevens moet controleren. Binnenkort maakt het kabinet de concrete plannen bekend in het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2014.

Momenteel is er een vrijwaring verbonden aan de VAR winst uit onderneming (VAR-wuo). Daardoor kunt u onder de verantwoordelijkheid uitkomen als u met zelfstandigen werkt die niet in het bezit zijn van een juiste VAR. Dit is bijvoorbeeld het geval als er toch sprake is van werknemerschap en er ten onrechte een VAR–wuo is toegekend. De nieuwe webmodule moet ervoor zorgen dat u vanaf 1 januari 2015 medeverantwoordelijk bent als u zelfstandigen in dienst heeft met een onjuiste VAR-verklaring. De Belastingdienst kan u hierop aanspreken en een naheffing inclusief boete vorderen.

Voortaan vooraf controleren of VAR-verklaring wel correct is

Het huidige systeem voldoet niet meer. Voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bestaat er nu vaak onduidelijkheid of de afgegeven VAR-verklaring wel correct is. De Belastingdienst controleert dit achteraf, wat voor vervelende verrassingen kan zorgen. Bovendien groeit het aantal zelfstandigen zonder personeel zo hard, dat het voor de fiscus bijna onmogelijk is om de VAR-verklaringen te controleren. Dit werkt schijnzelfstandigheid in de hand. De nieuwe webmodule moet dit voorkomen. Met deze module beoordeelt u samen met de opdrachtnemer namelijk vooraf de arbeidsrelatie.