Per 2016 meer tijd voor besluit over pensioen

9 oktober 2015 | Door redactie

Onlangs is er onderzoek gedaan naar de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Mede naar aanleiding van dit onderzoek heeft het kabinet drie maatregelen genomen om zzp’ers tegemoet te komen: het verkleinen van de kans op schijnzelfstandigheid, het stimuleren van goed werkgeverschap en een nieuwe pensioenwetgeving.

Onlangs hebben de ministers Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Kamp van Economische Zaken in een Kamerbrief (pdf) uiteen gezet op welke drie manieren het kabinet zzp’ers de komende tijd tegemoet komt. Tot nu toe kreeg het verkleinen van de kans op schijnzelfstandigheid de meeste aandacht. De Wet aanpak schijnconstructies en het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties voorkomen schijnzelfstandigheid. Daarbij wordt het – onder andere door het lage-inkomensvoordeel (LIV) – aantrekkelijker om een zzp’er een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

De nieuwe regels treden per 1 januari 2016 in werking

Een minder bekende maatregel is de wijziging in de pensioenwetgeving. Dit is een uitwerking van het voornemen uit het Pensioenakkoord 2013 om de pensioenwetgeving voor zzp’ers te versterken.  Het gaat om het wetsvoorstel Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met dit wetsvoorstel, treden de nieuwe regels per 1 januari 2016 in werking. Werknemers die zzp’er worden, krijgen door de nieuwe regels na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst meer tijd om te beslissen of zij willen blijven deelnemen aan hun voormalige pensioenregeling. Sommige pensioenfondsen hanteren hiervoor momenteel een termijn van drie maanden. Deze termijn wordt door de wetswijziging standaard negen maanden.

Pensioenvermogens tot € 250.000 blijven behouden

Daarnaast zorgt het wetsvoorstel ervoor dat zzp’ers hun pensioenvermogen niet geheel meer hoeven aan te spreken voordat zij een beroep kunnen doen op bijstand. Het pensioenvermogen tot € 250.000 is straks beschermd. Ook werknemers van uw onderneming met een eigen pensioenvermogen binnen de derde pijler, kunnen een beroep doen op deze regeling. Dit is alleen mogelijk als zij door omstandigheden niet aan een pensioenregeling hebben kunnen deelnemen.