Per 2022 weer volledige handhaving arbeidsrelaties

25 maart 2019 | Door redactie

De Belastingdienst heeft aangegeven wat opdrachtgevers en opdrachtnemers de komende jaren kunnen verwachten op het gebied van controles van de arbeidsrelatie die tussen hen bestaat. Pas per 2022 zal de Belastingdienst weer in alle gevallen handhavend optreden.

In de Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties heeft de Belastingdienst op een rijtje gezet hoe het toezicht op de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de tweede helft van 2018 is ingevuld. Dat gebeurde via overleg, bedrijfsbezoeken en controles.

Nieuw toezichtsplan in de maak

Zolang de Wet  deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) van toepassing is, gaat de Belastingdienst door met toezicht houden via de ingezette weg. Er worden ook de komende jaren alleen boetes en naheffingen aan opdrachtgevers en opdrachtnemers uitgedeeld als er sprake is van kwaadwillendheid. Hier komt een nieuw toezichtsplan voor, waarvoor de resultaten van de bedrijfsbezoeken in 2018 input vormen.
Eigenlijk zou de Wet DBA maar tot 2020 alleen gehandhaafd worden bij bewuste schijnconstructies, maar omdat de invoering van de nieuwe wet tot 2021 op zich laat wachten, blijft de huidige werkwijze langer van kracht.

Overgangsjaar na invoering nieuwe wet

Als de opvolger van de Wet DBA er eenmaal is, zal de fiscus in het eerste jaar nog terughoudend zijn met handhaven, zodat iedereen de ruimte krijgt om de nieuwe regels toe te gaan passen. Daarna gaat de Belastingdienst weer ingrijpen in alle gevallen waar sprake is van onjuist handelen.

Bijlagen bij dit bericht

Wet DBA
E-learning | VideoCollege 6 minuten