Pilot webmodule gaf bij bijna 30% geen duidelijkheid

23 september 2021 | Door redactie

Bij bijna een derde van de overeenkomsten die zijn beoordeeld met de pilot webmodule voor de kwalificatie van een arbeidsrelatie kon geen indicatie worden gegeven. Dat blijkt uit de evaluatie die demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde naar de Tweede Kamer.

Op 11 januari 2021 startte een pilot met een online vragenlijst om de arbeidsrelatie tussen werkgever/opdrachtgever en een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) te beoordelen. Met de webmodule moeten opdrachtgevers duidelijkheid krijgen over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd. De uitkomsten zijn niet juridisch bindend.
Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat de vragenlijst 6.667 keer volledig is ingevuld. Daarvan kreeg 33,9% de indicatie van een dienstbetrekking, ging het bij 9,7% om een fictieve dienstbetrekking en kreeg 28% een indicatie buiten dienstbetrekking. Bij 28,4% kon geen indicatie worden gegeven. Als in de laatste categorie de opdrachtgevers die werken met zzp'ers hun werkwijze zouden aanpassen, zou het totaal aan indicaties buiten dienstbetrekking 39,4% zijn en het aandeel ‘geen indicatie’ uitkomen op 17%.

Voorlopig blijft Belastingdienst terughoudend handhaven

Het handhavingsmoratorium van de Belastingdienst blijft nog van toepassing. Dit betekent dat de fiscus voorlopig alleen handhaaft als blijkt dat er sprake is van kwaadwillendheid of als de aanwijzingen van de fiscus niet binnen een redelijke termijn worden opgevolgd. Dit blijft zo tot wordt besloten over nieuwe maatregelen en het (stapsgewijs) verder opstarten van de handhaving.
Een volgend kabinet moet besluiten of er (een vorm van) de webmodule wordt ingevoerd en of de uitkomsten daarvan juridisch bindend worden.