Prijsafspraken voor zzp’ers in cao mogen niet

21 maart 2017 | Door redactie

Sociale partners mogen in de cao geen minimumtarieven voor zzp’ers afspreken. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) laten weten. Deze prijsafspraken zouden namelijk ten koste gaan van de concurrentie tussen de zelfstandig ondernemers.

Vakbond FNV kwam met het voorstel om afspraken te maken over het minimale tarief dat een werkgever aan een zzp’er moet betalen, omdat hij zich zorgen maakt over het inkomen en de sociale zekerheid van zzp’ers. Volgens de ACM vallen zulke prijsafspraken echter onder het kartelverbod. Dit verbod is bedoeld om de onderlinge concurrentie tussen ondernemers op gang te houden. Zzp’ers zijn in feite natuurlijk ook ondernemers en daarom steekt de ACM een stokje voor minimale prijsafspraken in de cao.

Uitzondering op kartelverbod voor schijnzelfstandigen

Volgens de ACM geldt er een uitzondering voor zogenoemde schijnzelfstandigen. Hiervan is sprake als de arbeidsverhouding van een zzp’er met een opdrachtgever in de praktijk lijkt op die van een werknemer die bij een organisatie in dienst is. Hierbij is van belang hoeveel gezag een opdrachtgever over de zzp’er heeft en hoeveel vrijheid een zzp’er heeft om zijn werkwijze, de werktijden en de werkplaats zelf te bepalen. Volgens het mededingingsrecht kunnen voor schijnzelfstandigen wel tariefafspraken worden gemaakt in de cao.

Bijlagen bij dit bericht

Wet DBA
E-learning | VideoCollege 6 minuten