Risico voor werkgever bij vervanger VAR

5 oktober 2015 | Door redactie

Als de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties per 1 januari 2016 in werking treedt, loopt uw onderneming risico op een naheffing of correctie. Dat blijkt uit een memorie van antwoord die staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Door de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties loopt uw organisatie risico op een naheffing of correctie, terwijl dat risico nu bij de opdrachtnemer ligt. Als de Eerste Kamer op 27 oktober instemt met de nieuwe wet, wordt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 2016 vervangen door een stelsel van modelcontracten. Onlangs gaf staatssecretaris Wiebes van Financiën in een memorie van antwoord (pdf) meer duidelijkheid over deze nieuwe werkwijze (tool).

Feitelijk werknemerschap is leidend

Uit de memorie blijkt dat de fiscus per 1 januari 2016 een naheffingsaanslag of correctieverplichting voor de loonheffingen kan opleggen als er sprake is van feitelijk werknemerschap. Dat is het geval als u wél een goedgekeurd contract getekend heeft, maar in de praktijk niet conform dit contract werkt. Onder de huidige regelgeving ligt het risico op bijbetalen meestal bij de opdrachtnemer. Dat is het geval omdat de fiscus voor een naheffingsaanslag bij de opdrachtgever moet bewijzen dat de opdrachtgever het oogmerk had om de VAR te gebruiken om loonheffingen te ontlopen. Dat bewijs is bijna nooit te leveren.

Zekerheid over loonheffingen kán wel

De enige situatie waarin u zeker weet dat uw onderneming niet met een naheffingsaanslag of correctieverplichting geconfronteerd wordt, is als u een goedgekeurd contract gebruikt én in de praktijk daadwerkelijk conform de bepalingen in dit contract werkt. Alleen in dat geval hoeft u geen loonheffingen af te dragen voor de opdrachtnemer en hoeft u zich ook geen zorgen te maken over naheffing en correctie. De Belastingdienst heeft inmiddels de eerste modelcontracten gepubliceerd. Het gaat pas om enkele specifieke contracten, maar de lijst met voorbeelden wordt aangevuld zodra er meer contracten goedgekeurd zijn.