Schadevergoeding voor niet verstrekken VAR-wuo door fiscus

19 maart 2018 | Door redactie

Als de Belastingdienst onterecht geen Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-wuo) afgeeft en de aanvrager lijdt hierdoor schade, moet de fiscus diegene een schadevergoeding betalen. Dit heeft het hof na verwijzing door de Hoge Raad aangegeven.

 In deze zaak ging het om een verzorgende die voor 2014 een VAR (tool) aanvroeg voor haar AWBZ- en PGB-werkzaamheden. In 2012 en 2013 had ze al een VAR-wuo van de Belastingdienst gekregen. Voor 2014 kreeg ze echter een VAR-loon waardoor ze haar PGB-werkzaamheden niet meer kon uitvoeren omdat haar opdrachtgevers vonden dat zij voor die werkzaamheden over een VAR-wuo moest beschikken.

Splitsen van arbeidsrelaties nodig

De Hoge Raad gaf eerder al aan dat de inspecteur ten onrechte de werkzaamheden van de verschillende arbeidsrelaties niet had gesplitst. Van de vrouw kon ook niet worden verwacht dat zij per arbeidsrelatie een afzonderlijk aanvraagformulier indiende. De inspecteur had dus uit zichzelf per inkomenssoort een VAR moeten afgeven. De Hoge Raad gaf de vrouw dus gelijk en verwees daarop de zaak naar Hof Amsterdam om te bekijken of de vrouw recht op een schadevergoeding had.

Inspecteur had onrechtmatig gehandeld

Het hof vond dat doordat de inspecteur ten onrechte geen VAR-wuo voor PGB-werkzaamheden aan haar had afgegeven, hij in strijd had gehandeld met een wettelijke plicht en dus jegens haar onrechtmatig had gehandeld. De onjuiste toepassing van de wet moest dan ook voor rekening van de inspecteur komen en zijn handelen moest ook aan de fiscus worden toegerekend. Door zijn foute beslissing liep de vrouw immers veel inkomsten mis. Een vergoeding was dan ook zeker op zijn plaats. Aan de vrouw werd daarom een schadevergoeding van € 10.000 door de rechter toegekend. Daarnaast  kwam ze ook nog in aanmerking voor een proceskostenvergoeding.
Hof Amsterdam 27 februari 2018, ECLI (verkort): 549