Sluit artiestenregeling uit in overeenkomst

4 mei 2016 | Door redactie

Door de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) moet in een contract tussen een opdrachtgever en een artiest expliciet staan dat de artiestenregeling wordt uitgesloten, anders valt de artiest er automatisch wel onder.

In verband met de invoering van de Wet DBA wordt het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 gewijzigd. Voor de invoering van de Wet DBA kon de artiestenregeling alleen uitgesloten worden met een VAR-wuo of VAR-dga. Nu vallen alle in Nederland wonende artiesten automatisch onder de artiestenregeling, tenzij expliciet in de overeenkomst (tools) tussen de artiest en opdrachtgever staat dat de artiestenregeling niet van toepassing is. Voor artiesten die onder de artiestenregeling vallen, moet de opdrachtgever loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden.

Methode werkt ook voor gelijkgestelden en thuiswerkers

Voor gelijkgestelden en thuiswerkers geldt een vergelijkbare regel. Zij zijn automatisch in fictieve dienstbetrekking, tenzij in het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer expliciet vermeld staat dat dit niet het geval is. Deze vermelding is nodig, omdat de Belastingdienst voor deze twee groepen werknemers of opdrachtnemers niet altijd aan de overeenkomst kan zien of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.