Toch geen wettelijke minimumbeloning voor zzp'ers

16 juni 2020 | Door redactie

Het kabinet heeft besloten om de conceptwetsvoorstellen voor een minimumbeloning voor zzp’ers en een zelfstandigenverklaring niet verder uit te werken. Daar zijn diverse redenen voor, waaronder de te grote administratieve lasten voor zelfstandigen.

In de herfst van 2019 werd een concept van het wetsvoorstel Minimumbeloning zelfstandigen en het wetsvoorstel Zelfstandigenverklaring gepubliceerd. Daarna volgde een stroom van kritiek. Daaruit is de conclusie getrokken dat er te veel knelpunten zijn om de plannen door te zetten. Er komt dus geen minimumtarief om zzp’ers te beschermen en geen zelfstandigenverklaring voor zelfstandigen met een tarief van minstens € 75 per uur. Dat melden de betrokken kabinetsleden in een Kamerbrief over de zzp-maatregelen die in 2017 in het regeerakkoord werden aangekondigd.

Regels voor zzp-tarieven kennen te veel nadelen

De kritiek luidde dat de maatregelen de zelfstandigen grote administratieve lasten zouden bezorgen, er veel onduidelijkheid zou ontstaan en de regels niet uitvoerbaar en handhaafbaar zouden zijn voor instanties. Ook de Commissie Regulering van Werk – die begin 2020 een adviesrapport uitbracht – benadrukte dat regulering via de tarieven diverse nadelen heeft. Meerdere partijen opperden om alleen in risicosectoren een minimumtarief in te voeren, maar daar ziet het kabinet geen heil in. De maatregelen zijn daarmee van de baan. Dat geldt echter niet voor de onderliggende problemen van zzp’ers. Het kabinet blijft daarom zoeken naar manieren om de positie van zzp’ers te verbeteren.

Veel opdrachtnemers zijn eigenlijk werknemer

In de voortgangsbrief komt ook de webmodule aan bod. In de afgelopen periode is hiermee getest. Deze online vragenlijst moet helpen te bepalen of een zzp’er fiscaal gezien als zelfstandige of als werknemer werkt en dus of de opdrachtgever wel of geen loonheffingen behoort af te dragen. Uit de testfase blijkt dat de webmodule vaak duidelijkheid geeft. Opvallend: bij bijna de helft van de opdrachtgevers die zzp’ers inhuren, gaf de webmodule bij het testen aan dat er waarschijnlijk sprake was van een dienstbetrekking. Naar verwachting kunnen organisaties en zzp’ers dit najaar in een pilot vrijwillig van de webmodule gebruikmaken. Het zogeheten handhavingsmoratorium – dat gekoppeld is aan de webmodule – was eerder al verlengd tot in ieder geval 1 januari 2021.