Transitieplan voor uitfasering VAR bekend

18 november 2015 | Door redactie

De nieuwe werkwijze met modelovereenkomsten voor het krijgen van zekerheid over de arbeidsrelatie van zelfstandige opdrachtnemers wordt in drie fases ingevoerd. Een nieuw transitieplan moet ervoor zorgen dat de uitfasering van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) soepel verloopt.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft voor zijn transitieplan voor de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties overlegd met verschillende werkgeversorganisaties en organisaties van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De uitkomst is een plan met drie fasen:

1  Voorbereidingsfase (tot 1 april 2016)

De Belastingdienst gebruikt de huidige periode om modelovereenkomsten (tools) op te stellen en individuele overeenkomsten te beoordelen. Het eerdere streefaantal van 40 voorbeeldovereenkomsten heeft de fiscus losgelaten: er worden nu vooral algemene modelovereenkomsten ontwikkeld die breed inzetbaar zijn. Eind november wil de Belastingdienst daarnaast een overzicht geven van de bepalingen in de modelovereenkomsten die relevant zijn voor de fiscale behandeling van de arbeidsrelatie met een opdrachtgever. In de voorbereidingsfase kunnen zzp’ers nog een nieuwe VAR aanvragen.

2  Implementatiefase (van 1 april 2016 tot 1 januari 2017)

Per 1 april verstrekt de Belastingdienst geen VAR meer aan opdrachtnemers. Ook zorgen de bestaande VAR’s dan niet meer voor een vrijwaring voor de loonheffingen. Tijdens de wenperiode zal de Belastingdienst wel terughoudend zijn bij de handhaving van de nieuwe regels en werkgevers waar nodig ondersteunen bij de invoering van de nieuwe werkwijze.

3  Nieuwe werkwijze (vanaf 1 januari 2017)

Met ingang van 2017 geldt de nieuwe werkwijze met modelcontracten zonder uitzonderingen. Het gebruik van een goedgekeurde overeenkomst zorgt alleen voor zekerheid als uw onderneming en de opdrachtnemer ook echt volgens de overeenkomst werken. De Belastingdienst zal een correctieverplichting of naheffingsaanslag opleggen als er sprake is van een dienstbetrekking, maar er geen loonheffingen worden afgedragen.