Tweede Kamer akkoord met vervanging VAR

6 juli 2015 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Hierdoor wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) per 1 januari 2016 waarschijnlijk vervangen door een stelsel van modelcontracten.

In het nieuwsartikel ‘Vervanging van de VAR voor vijf jaar geldig’ las u over de alternatieve methode die staatssecretaris Wiebes van Financiën aan het ontwikkelen was ter vervanging van de VAR. Inmiddels heeft hij zijn voorstel voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (pdf) naar de Tweede Kamer gestuurd en heeft de Kamer met dit voorstel ingestemd.

Grotere verantwoordelijkheid voor loonheffingen

De nieuwe wet vervangt de VAR door een stelsel van door de Belastingdienst goedgekeurde modelcontracten. Als uw organisatie met een zzp’er zo’n modelcontract sluit en ook daadwerkelijk in overeenstemming met het contract werkt, is uw organisatie gevrijwaard van het afdragen van loonheffingen voor die zelfstandige. Doordat uw organisatie een grote rol heeft in de keuze en invulling van het contract, wordt de verantwoordelijkheid voor het al dan niet afdragen van loonheffingen ook groter.
Het doel van de nieuwe wet is om schijnconstructies met zzp’ers aan te pakken. Op dit moment is maar moeilijk te controleren of een opdrachtnemer met een VAR-dga of VAR-wuo ook werkelijk een zelfstandige is. Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer voorgelegd. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 van kracht wordt.