Tweede Kamer stemt in met alternatief VAR

10 juli 2015 | Door redactie

Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met het alternatief voor de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Waarschijnlijk zal deze verklaring per 1 januari 2016 definitief vervangen worden door een stelsel van modelcontracten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

In het nieuwsartikel ‘Alternatief voor de VAR en BGL bekend’ las u over de alternatieve methode die staatssecretaris Wiebes van Financiën aan het ontwikkelen is als alternatief voor de VAR. Inmiddels heeft hij zijn voorstel voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (pdf) naar de Tweede Kamer gestuurd die met dit voorstel heeft ingestemd.

De nieuwe regels gaan waarschijnlijk per 1 januari 2016 in

De nieuwe wet moet de VAR-systematiek vervangen door een stelsel van door de Belastingdienst goedgekeurde modelcontracten. Als uw onderneming met een zzp’er zo’n modelcontract sluit en ook daadwerkelijk in overeenstemming met het contract werkt, is uw onderneming gevrijwaard van het afdragen van loonheffingen voor die zelfstandige. Doordat uw onderneming een grote rol heeft in de keuze en invulling van het contract, wordt uw verantwoordelijkheid voor het al dan niet afdragen van loonheffingen ook groter.
Het doel van de nieuwe wet is om schijnconstructies met zzp’ers aan te pakken. Op dit moment is maar moeilijk te controleren of een opdrachtnemer met een VAR-dga of VAR-wuo ook werkelijk een echte zelfstandige is. Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer voorgelegd. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 van kracht wordt.