Tweede Kamer stemt in met einde VAR in 2016

8 juli 2015 | Door redactie

De kans is groot dat u vanaf 1 januari 2016 geen Verklaring arbeidsrelatie (VAR) meer nodig heeft van een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) als u deze inschakelt, maar een modelcontract. De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel dat het stelsel van modelcontracten voor zzp’ers introduceert.

In het nieuwsartikel ‘Geen VAR of BGL, maar voorbeeldovereenkomst’ las u over de alternatieve methode die staatssecretaris Wiebes van Financiën aan het ontwikkelen was als alternatief voor de VAR. Inmiddels heeft hij zijn voorstel voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (pdf) naar de Tweede Kamer gestuurd, dat onlangs met dit voorstel heeft ingestemd. De nieuwe wet moet de VAR-systematiek vervangen door een stelsel van door de Belastingdienst goedgekeurde modelcontracten. 

Fiscus wil in oktober modelcontracten online zetten

Als uw organisatie straks een modelcontract sluit met een zzp’er en ook daadwerkelijk in overeenstemming met het contract werkt, is uw organisatie gevrijwaard van het afdragen van loonheffingen voor die zelfstandige. De Belastingdienst wil in oktober alvast veertig modelcontracten op zijn website ter beschikking stellen. U bent overigens niet verplicht een modelcontract te gebruiken, maar kunt uw eigen contract voorleggen aan de Belastingdienst ter controle. Doordat u een grote rol heeft in de keuze en invulling van het contract, wordt uw verantwoordelijkheid voor het al dan niet afdragen van loonheffingen groter. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 van kracht wordt.