VAR 2014 blijft onder voorwaarden nog geldig

27 februari 2015 | Door redactie

Als uw organisatie samenwerkt met zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), is het niet nodig om hun Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor 2015 te vragen. De VAR voor 2014 blijft namelijk geldig tot de invoering van nieuwe regelgeving rondom de vervanger van de VAR een feit is. Die laat echter nog op zich wachten.

Vanwege de geplande invoering van de Beschikking geen loonheffingen (BGL), die de VAR moet gaan vervangen, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten dat het voor zzp’ers met een VAR voor 2014 niet nodig is om een nieuwe VAR voor 2015 aan te vragen. De Belastingdienst verstrekt echter nog steeds nieuwe VAR’s, want de zelfstandige moet wel een nieuwe VAR aanvragen en aan u voorleggen als:

  • hij geen VAR heeft voor 2014;
  • hij wel een VAR heeft voor 2014, maar in 2015 onder andere omstandigheden of voorwaarden gaat werken;
  • hij wel een VAR heeft voor 2014, maar in 2015 andere werkzaamheden gaat uitvoeren. 

Onderzoek naar alternatief

In alle andere omstandigheden is het voldoende om de VAR voor 2014 van de zzp’er in uw administratie te bewaren. Die blijft geldig tot het moment dat er definitief een vervanger is. De toekomst van de BGL is echter onzeker. Het voorstel voor de BGL kreeg namelijk nogal wat kritiek te verduren, waardoor er gezocht is naar een alternatief. De staatssecretaris komt in het voorjaar met een brief over de uitkomsten van zijn onderzoek. Hij zal daarbij aangeven wat de gevolgen van het alternatief zijn voor de BGL. In zijn brief zal de staatssecretaris ook ingaan op de gevolgen voor de geldigheid van de VAR voor 2014.