VAR ook in 2014 bij uw administratie bewaren

18 december 2013 | Door redactie

Zorg ervoor dat u vóór 1 januari 2014 van alle opdrachtnemers van uw onderneming een nieuwe, geldige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) heeft ontvangen. Een VAR geeft duidelijkheid over wie er inhoudingsplichtig is voor de loonheffingen en is één jaar geldig. Het is dan ook verstandig om ieder jaar voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een nieuw exemplaar bij uw administratie bewaren.

De zzp’er vraagt de Verklaring arbeidsrelatie aan bij de Belastingdienst. De fiscus beoordeelt de arbeidsrelatie aan de hand van de door de zzp’er ingevulde gegevens. Krijgt de zzp’er een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo) of een VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van een vennootschap (VAR-dga), dan hoeft u geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Arbeidsrelatie beoordelen bij VAR-loon en VAR-row

Heeft de zzp’er een VAR loon uit dienstbetrekking (VAR-loon) of een VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row) gekregen, dan geeft de verklaring geen duidelijkheid over de arbeidsrelatie en moet u zelf de dienstbetrekking beoordelen. Is er sprake van een dienstbetrekking, bijvoorbeeld omdat er een gezagsverhouding bestaat tussen uw onderneming en de opdrachtnemer, dan houdt u bij het uitbetalen van het loon rekening met de loonheffingen.
Controleer altijd of de werkzaamheden op de VAR overeenkomen met de werkzaamheden die de zzp’er daadwerkelijk uitvoert. Komen deze niet overeen, dan is de VAR niet geldig en krijgt uw onderneming bij controle mogelijk een naheffingsaanslag.

Webmodule vervangt VAR per 2015

De VAR wordt op termijn vervangen door een webmodule. Hierover kon u al lezen in het bericht ‘VAR pas in 2015 vervangen door webmodule’. Omdat deze webmodulepas per 2015 wordt ingevoerd, doet u er goed aan om ook in 2014 geldige VAR’s bij uw administratie bewaren. U kunt de geldigheid van een VAR telefonisch controleren bij de Belastingdienst. Zie ook het bericht ‘Controleer VAR op echtheid bij Belastingdienst’.