VAR pas per 1 april 2016 uitgefaseerd

21 oktober 2015 | Door redactie

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt niet per 1 januari 2016 ingeruild voor het aangekondigde nieuwe systeem van goedgekeurde overeenkomsten. U krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de tijd om aan de nieuwe werkwijze te wennen.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in zijn reactie op Kamervragen aangegeven dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties niet per 1 januari 2016, maar waarschijnlijk pas per 1 april 2016 het systeem van de VAR vervangt. Dit geeft de Belastingdienst extra tijd om overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te beoordelen en modelcontracten online te zetten.

Drie algemene modelovereenkomsten beschikbaar

Alle door de fiscus goedgekeurde contracten worden geanonimiseerd gepubliceerd. De lijst met voorbeeldovereenkomsten die u kunt gebruiken, wordt dus steeds langer. Daarnaast heeft de Belastingdienst in samenwerking met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland drie algemene modelovereenkomsten gepubliceerd die in veel situaties bruikbaar zijn. Het gaat om:

Als u en uw opdrachtnemers één van deze overeenkomsten gebruiken en er ook daadwerkelijk volgens de overeenkomst gewerkt wordt, loopt u niet het risico om achteraf alsnog voor de loonheffingen op te draaien.

Wenperiode van 1 april 2016 tot 1 januari 2017

Wiebes geeft ook werkgevers extra voorbereidingstijd. U krijgt heel 2016 om uw werkwijze aan te passen. In 2016 houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar zal niet handhavend optreden. Totdat u en uw opdrachtnemers met een goedgekeurde overeenkomst werken, blijft de bestaande VAR gewoon geldig. Per 1 januari 2017 is de wenperiode voorbij en moet iedereen over zijn op het nieuwe systeem.