Veiligheid zzp’ers in gevaar

10 juni 2015 | Door redactie

Uit het jaarverslag van de Inspectie SZW blijkt dat zzp’ers relatief vaker slachtoffer zijn van bedrijfsongevallen. Ook blijkt een taalbarrière een probleem te vormen als het gaat om veiligheid op de werkvloer. Zo heeft een deel van de slachtoffers de Duitse of Poolse nationaliteit.

De Inspectie SZW heeft vorig jaar in totaal 13.665 inspecties, onderzoeken en rapportages uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de veiligheid van zzp’ers steeds vaker in het geding is. Het aantal meldingen van bedrijfsongevallen is gestegen van 3.475 in 2013 naar 3.518 in 2014. De Inspectie SZW geeft aan dat deze stijging waarschijnlijk te verklaren is door het feit dat werkzaamheden binnen de bouw steeds vaker uitbesteed worden aan zzp’ers. Opdrachtgevers en ook zzp’ers zelf investeren echter vaak te weinig in veiligheid.

Taalbarrière brengt veiligheid in gevaar

Ook blijkt uit de cijfers dat 12% van de slachtoffers geen Nederlandse nationaliteit had maar in veel gevallen de Duitse of Poolse nationaliteit. De taalbarrière lijkt in deze gevallen een oorzaak dat de veiligheid van de arbeidskrachten in het geding komt. De veiligheidsinstructies worden immers meestal in het Nederlands verstrekt. Het percentage slachtoffers met een buitenlandse nationaliteit dat overlijdt als gevolg van een arbeidsongeval, is volgens de Inspectie SZW bijna twee keer zo groot als bij slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit.

Arboverplichtingen voor zzp’ers

Zzp’ers hebben sinds 1 juli 2012 recht op dezelfde bescherming op de werkplek als uw vaste medewerkers. Zij vallen dus ook onder uw zorgplicht. Zorg er dus altijd voor dat ook zij de nodige veiligheidsinstructies krijgen en dat ze deze goed begrijpen en naleven. In het nieuwsartikel ‘Arboverplichtingen voor zzp’ers’ leest u meer over dit onderwerp.