Vóór 1 februari voorbeeldovereenkomst indienen

13 januari 2016 | Door redactie

Als uw organisatie het contract met een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) deze maand nog voorlegt aan de Belastingdienst, vertelt de fiscus vóór 1 april 2016 of er aan de regels is voldaan. De overeenkomst kan uw organisatie per e-mail toesturen aan de Belastingdienst.

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties introduceert de opvolger van de huidige Verklaring arbeidsrelatie (tool). Volgens de nieuwe wet kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun contract voorleggen aan de Belastingdienst of gebruikmaken van een modelcontract. Dit is een goedgekeurde overeenkomst. Het stelsel van modelovereenkomsten wordt gefaseerd ingevoerd. De implementatiefase start op 1 april 2016 en duurt tot 1 januari 2017. 

Uw organisatie moet een aantal punten vermelden

Gebruikt uw organisatie een zelfgemaakte overeenkomst? Als uw organisatie (of de opdrachtnemer) deze voor 1 februari 2016 voorlegt aan de Belastingdienst, vertelt de fiscus voor 1 april  2016 of hij akkoord gaat met het contract. Om een overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst moet deze worden gemaild naar alternatiefvar@belastingdienst.nl. In de overeenkomst of begeleidende e-mail moeten een aantal punten staan:

  • de naam van uw organisatie;
  • het soort organisatie;
  • uw contactgegevens;
  • het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN)/ of Burgerservicenummer (BSN);
  • het aantal opdrachtgevers;
  • een overzicht van alle afspraken;
  • de werkzaamheden en de werkomstandigheden;
  • eventuele bemiddeling;
  • specifieke regelgeving of certificeringseisen;
  • eventuele van toepassing zijnde richtlijnen of algemene voorwaarden.