Voorbeeldovereenkomst vervangt VAR

30 april 2015 | Door redactie

Als u straks een opdracht geeft aan een zelfstandige zonder personeel, heeft u geen Verklaring Arbeidsverklaring meer nodig. U moet de overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst, die boordeelt dan of u loonheffingen af moet dragen voor de opdrachtnemer.

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zou vervangen worden door de Beschikking geen loonheffingen (BGL). Vanuit werkgevers- en werknemersorganisaties was er veel kritiek op het plan. Zij kwamen met een alternatief plan dat staatssecretaris Wiebes nu heeft uitgewerkt. U moet straks een overeenkomst met een opdrachtnemer laten goedkeuren. Als de Belastingdienst deze goedkeurt, heeft uw bv de zekerheid dat u geen loonheffingen hoeft af te dragen voor de zzp’er. Voorwaarde is wel dat er daadwerkelijk conform de overeenkomst wordt gewerkt. Is dit niet het geval, dan kan uw onderneming een correctieverplichting of naheffingsaanslag krijgen.

Overeenkomst wordt geanonimiseerd gepubliceerd

De fiscus publiceert vervolgens de geanonimiseerde overeenkomst, zodat andere opdrachtgevers- en nemers die ook kunnen gebruiken. Zij hoeven hem dan dus niet opnieuw aan de fiscus voor te leggen. Daarnaast maakt de Belastingdienst zelf ook enkele voorbeeldovereenkomsten. De tijd die de Belastingdienst nodig heeft om een overeenkomst te beoordelen, zal gemiddeld zes weken bedragen. Maar is de overeenkomst eenmaal goedgekeurd, dan geldt de goedkeuring meteen voor vijf jaar. Er is dan verder geen VAR of BGL meer nodig.