Wetsvoorstel modelovereenkomsten ingediend

20 mei 2015 | Door redactie

Ook al heeft regeldrukwaakhond Actal aan staatssecretaris Wiebes van Financiën geadviseerd om de nieuwe vervanger van de VAR en BGL eerst beter uit te werken, Wiebes heeft het wetsvoorstel toch bij de Tweede Kamer ingediend. Hoe is dat precies gegaan?

Zoals u kon lezen in het nieuwsartikel ‘Wetsvoorstel BGL gaat niet helemaal van tafel’ zijn de nieuwe plannen voor de fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie van opdrachtnemers voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) om de administratieve lasten van het alternatief te laten beoordelen.

Omvang schijnzelfstandigheid is onbekend

Actal heeft inmiddels aan staatssecretaris Wiebes geadviseerd (pdf) om het aangepaste wetsvoorstel met de modelovereenkomsten voor zelfstandige opdrachtnemers nog niet in te dienen bij de Tweede Kamer. Actal ziet bij dit alternatief wel voordelen ten opzichte van de eerder voorgestelde Beschikking geen loonheffingen (BGL) en de bestaande Verklaring arbeidsrelatie (VAR), maar volgens het college moet eerst duidelijk worden hoe groot het probleem van schijnzelfstandigheid eigenlijk is. Zolang dat niet in kaart is gebracht, kan Actal geen uitspraak doen over de verwachte impact van de voorgestelde maatregelen. Hetzelfde probleem gaf het college al aan in zijn advies over de BGL.

Alternatief voor BGL ingediend bij Tweede Kamer

Actal heeft er wel vertrouwen in dat de administratieve lasten – zoals geraamd – structureel zullen dalen, maar vreest voor extra nalevings- en toezichtslasten. Die zijn namelijk niet onderzocht.
De staatssecretaris verbaast zich over de reactie van Actal. Hij is ervan overtuigd dat de nieuwe werkwijze een vermindering van de administratieve lasten met zich meebrengt en geen extra nalevingskosten. Hij heeft de Nota van wijziging Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (pdf) dan ook gewoon bij de Tweede Kamer ingediend voor behandeling. Het streven is om de nieuwe wet per 1 januari 2016 te laten ingaan.