Zeven opdrachtgevers kwaadwillend bij Wet DBA?

13 februari 2017 | Door redactie

Zeven opdrachtgevers maken mogelijk misbruik van de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De Belastingdienst onderzoekt of zij ook echt kwaadwillend zijn.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de Belastingdienst zeven opdrachtgevers in het vizier heeft. Het gaat om organisaties in verschillende sectoren die mogelijk bewust proberen om de regels uit de Wet DBA te omzeilen. Ze doen alsof er sprake is van opdrachtgeverschap, terwijl er eigenlijk sprake is van een dienstbetrekking en de opdrachtnemer dus een werknemer is.

Gesprek is altijd eerste stap

Hoewel de handhaving van de Wet DBA in ieder geval is uitgesteld tot 1 januari 2018, geldt voor kwaadwillenden een uitzondering. Organisaties die bewust de regels omzeilen en volgens Wiebes ‘echte valsspelers’ zijn, kunnen wel een naheffingsaanslag en boete verwachten.
Vermoedt de Belastingdienst dat er sprake is van kwaadwillendheid, dan gaat hij eerst in gesprek met de opdrachtgever. Er wordt dan bepaald hoe de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer er in de praktijk uitziet. Daarna moet nog aanvullend onderzoek plaatsvinden om te kunnen bewijzen dat er opzet in het spel is. Pas daarna legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag voor de loonheffingen en een boete op.

Geen informatie over opdrachtgevers

De staatssecretaris schrijft in zijn brief ook dat hij geen verdere informatie kan prijsgeven over de opdrachtgevers die mogelijk de regels aan hun laars lappen. De onderzoeken naar deze organisaties lopen namelijk nog. De wet staat Wiebes bovendien niet toe om uitspraken te doen over individuele belastingplichtigen. Hij hoopt wel nog vóór het regeerakkoord de problemen rond de Wet DBA op te lossen. 

Bijlagen bij dit bericht

Wet DBA
E-learning | VideoCollege 6 minuten