Zzp’er inhuren voor werk ontslagen werknemer

6 december 2013 | Door redactie

Besluit u een werknemer vanwege bedrijfseconomische redenen te ontslaan, dan kan UWV daaraan een wederindiensttredingsvoorwaarde verbinden. Uw organisatie mag echter voor hetzelfde werk wel een freelancer of stagiair inzetten, omdat zij niet onder het werknemersbegrip vallen dat verbonden is aan de voorwaarde.

De wederindiensttredingsvoorwaarde houdt in dat u als werkgever niet binnen 26 weken na het ontslag iemand anders aanneemt om het hetzelfde werk te doen. De ontslagen werknemer moet namelijk eerst de kans krijgen om het werk te hervatten. De wederindiensttredingsvoorwaarde geldt alleen bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Bij het intreden van de voorwaarde vervalt de verleende toestemming voor het ontslag. Roept een door u ontslagen werknemer de vernietigbaarheid in van het ontslag, dan is de arbeidsovereenkomst in feite blijven bestaan en is uw organisatie loon verschuldigd tot het moment dat de overeenkomst rechtsgeldig eindigt. 

Collega’s verrichtten de werkzaamheden

In een rechtszaak riep een werkneemster de vernietigbaarheid van haar ontslag in, omdat volgens haar de wederindiensttredingsvoorwaarde in was getreden. Zij werd om bedrijfseconomische redenen ontslagen, waarvoor haar werkgever een ontslagvergunning had gekregen van UWV waaraan de wederindiensttredingsvoorwaarde was verbonden. Later bleek echter dat twee oud-collega’s, wiens contracten ook zouden aflopen, haar oude werkzaamheden verrichtten. De ontslagen werkneemster was niet in de gelegenheid gesteld om het werk te hervatten en vorderde wedertewerkstelling en loondoorbetaling vanwege de voorwaarde. De rechter oordeelde echter dat de oud-collega’s als zelfstandige en als stagiair aan het werk waren bij de werkgever. Zelfstandigen en stagiairs vallen niet onder het werknemersbegrip zoals dat geldt voor de wederindiensttredingsvoorwaarde. De werkgever werd daarom in het gelijk gesteld.
Kantonrechter Leeuwarden, 12 november 2013, ECLI (verkort): 6766

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande uitspraak, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!