Hoe werkt verleggingsregeling in de bouw?

19 juli 2019

Ik ben zzp’er in de bouw en krijg met de verleggingsregeling te maken, hoe werkt deze precies?

Als zzp’er bent u verplicht om BTW af te dragen. Levert u een product of dienst, dan vermeldt u in de meeste gevallen de BTW over het factuurbedrag. De BTW die u ontvangt van een afnemer draagt u af. Als zzp’er in de bouw kunt u echter ook te maken krijgen met de BTW-verleggingsregeling. De verleggingsregeling houdt in dat de ondernemer die een levering of dienst verricht geen BTW in rekening brengt aan de andere ondernemer. Hij zet dan op de factuur ‘BTW verlegd’. Daarnaast vermeldt hij het BTW-nummer van de ondernemer naar wie hij de BTW verlegt. Voor de verleggingsregeling zijn de termen hoofd- en onderaannemer van belang. U bent hoofdaannemer als u met de opdrachtgever een overeenkomst aangaat. Als u andere zzp’ers inschakelt om de opdracht uit te voeren, bent u de hoofdaannemer en moeten de onderaannemers de BTW naar u verleggen, In de spiegelbeeldsituatie, als u dus voor een andere onderneming een opdracht uitvoert, bent u de onderaannemer en moet u de BTW naar de hoofdaannemer verleggen. In de BTW-aangifte vult u bij rubriek 1 ‘Prestaties binnenland’ in voor welke omzet u de BTW heeft verlegd. De hoofdaannemer naar wie de BTW is verlegd vult de vergoeding die hij betaald heeft en de naar hem verlegde BTW in bij rubriek 2 ‘Verleggingsregelingen binnenland’. Heeft de verleggende ondernemer ook uitgaven gedaan voor de werkzaamheden, dan mag hij de BTW die hij over die werkzaamheden heeft betaald als voorbelasting aftrekken.