Werken met zzp'ers

Het aantal zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) is de afgelopen jaren flink toegenomen. Werkt u vaak samen met zzp'ers, dan moet u vanzelfsprekend op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving op dit gebied. Denk aan wetgeving op het gebied van loon, arboregels, de zorgplicht en de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Het kabinet wil nieuwe regels invoeren om de positie van zzp'ers te beschermen en schijnzelfstandigheid tegen te gaan, maar vooralsnog verloopt de invoering daarvan traag.

Nieuws

Gespreide vakantie mogelijk goedkoper dan bouwvak

22-03-2024

Hoewel de bouwvak sinds 1981 niet meer verplicht is, hanteren veel organisaties in de bouwsector deze vakantieperiode nog wel. Wil een bestu...

Toch EU-akkoord over nieuwe regels voor platformwerk

12-03-2024

De EU-lidstaten hebben toch een akkoord bereikt over een richtlijn die de arbeidsrechten van platformwerkers beter moet beschermen. De EU-ri...

Handhavingsplan arbeidsrelaties weer stap verder

04-03-2024

Door de Belastingdienst is het handhavingsplan arbeidsrelaties 2024 gepubliceerd. In dit plan is opgenomen hoe de Belastingdienst in aanloop...

Mogelijk uitstel voor wet tegen schijnzelfstandigheid

29-02-2024

De internetconsultatie van het voorstel voor de ‘Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ heeft ruim 1.100 reacti...