Werken met zzp'ers

Het aantal zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) is de afgelopen jaren flink toegenomen. Werkt u vaak samen met zzp'ers, dan moet u vanzelfsprekend op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving op dit gebied. Denk aan wetgeving op het gebied van loon, arboregels, de zorgplicht en de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Het kabinet wil nieuwe regels invoeren om de positie van zzp'ers te beschermen en schijnzelfstandigheid tegen te gaan, maar vooralsnog verloopt de invoering daarvan traag.

Nieuws

Besluit bijstandverlening zelfstandigen steun in de rug

17-05-2024

Zelfstandig ondernemers maken vaak zowel vette als magere jaren mee. Als het ernaar uitziet dat zij onder het bijstandsniveau terechtkomen e...

Zzp'er met één opdrachtgever kan fiscaal risico lopen

30-04-2024

Een aanzienlijk deel van de zzp'ers leunt op één opdrachtgever, zo blijkt uit onderzoek. Dat kan niet alleen penibel worden als die ene opdr...

Gespreide vakantie mogelijk goedkoper dan bouwvak

22-03-2024

Hoewel de bouwvak sinds 1981 niet meer verplicht is, hanteren veel organisaties in de bouwsector deze vakantieperiode nog wel. Wil een bestu...

Toch EU-akkoord over nieuwe regels voor platformwerk

12-03-2024

De EU-lidstaten hebben toch een akkoord bereikt over een richtlijn die de arbeidsrechten van platformwerkers beter moet beschermen. De EU-ri...