Werken met zzp'ers

Het aantal zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) is de afgelopen jaren flink toegenomen. Werkt u vaak samen met zzp'ers, dan moet u vanzelfsprekend op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving op dit gebied. Denk aan wetgeving op het gebied van loon, arboregels, de zorgplicht en de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Het kabinet wil nieuwe regels invoeren om de positie van zzp'ers te beschermen en schijnzelfstandigheid tegen te gaan, maar vooralsnog verloopt de invoering daarvan traag.

Nieuws

Online platform Temper is geen uitzendbureau

18-07-2024

Voor het bestaan van een uitzendovereenkomst is vereist dat er sprake is van formeel werkgeversgezag. Bij online platform Temper is hiervan...

Toetsingskader beoordeling arbeidsrelaties gewijzigd

25-06-2024

Het demissionaire kabinet heeft in het staartje van de regeerperiode nog een voorlopige klap gegeven op een wetsvoorstel dat schijnzelfstand...

Fiscale voordelen voor ondernemers 'missen hun doelen'

18-06-2024

De fiscale voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting lijken niet hun doel te bereiken, namelijk meer werkgelegenheid en investerin...

Wetsvoorstel moet verschil werknemer en zzp'er verkleinen

13-06-2024

Op internetconsultatie.nl is het conceptvoorstel voor de Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (BAZ) gepubliceerd. H...