Vrije ruimte

De vrije ruimte van de werkkostenregeling is de ruimte die werkgevers jaarlijks hebben om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in onbelast loon voor de werknemers om te zetten. Zonder overschrijding van de vrije ruimte zijn die looncomponenten ook onbelast voor de werkgever zelf. Welke voorwaarden er zijn verbonden aan het gebruik van de vrije ruimte, komt in deze cursus aan bod.

Beroepscompetenties

Kennis van de voorwaarden van het gebruik van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling (WKR).

Resultaat

Aan het einde van de cursus bent u op de hoogte van de mogelijkheden tot gebruik van de vrije ruimte en de gevolgen van overschrijding van de vrije ruimte. Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt