30%-regeling anders in werkkostenregeling

18 november 2010 | Door redactie

Als uw onderneming buitenlandse werknemers in dienst heeft waarvoor een 30%-regeling geldt, is de grondslag hiervoor in de werkkostenregeling gelijk aan het loon dat hij verdient. In de huidige regelgeving moet u hierin ook de vergoedingen en verstrekkingen die deze werknemer krijgt meenemen, maar deze vallen in de werkkostenregeling ook onder het loon. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de wettekst hierop aangepast.

Uw onderneming mag, onder bepaalde voorwaarden, een onbelaste vergoeding geven aan een buitenlandse werknemer voor de kosten die hij maakt voor zijn verblijf in het buitenland. Datzelfde geldt voor een werknemer die uw onderneming heeft uitgezonden naar het buitenland. Onder de huidige regels is deze vrijstelling 30% van de optelsom van zijn loon en de onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten. Door de werkkostenregeling wijzigt het loonbegrip zodanig dat vergoedingen en verstrekkingen die u aan werknemers doet bij het loon horen. Weekers heeft daarom de wettekst over de grondslag voor de 30%-regeling zodanig aangepast via een nota van wijziging op het belastingplan 2011, dat deze in de werkkostenregeling alleen nog bestaat uit het loon omdat de vergoeding hier dan per definitie al deel van uitmaakt.

Alleen in de werkkostenregeling

Stapt uw onderneming per 1 januari nog niet over op de werkkostenregeling, dan blijft voor uw onderneming de huidige formule voor het berekenen van de grondslag van kracht. Anders zou de maximale hoogte van de onbelaste vergoeding namelijk lager uitvallen voor werknemers.