Advies om WKR pas in 2016 te verplichten

4 juli 2013 | Door redactie

Mocht er een nieuw noodzakelijkheidscriterium komen in de werkkostenregeling (WKR), dan moet u voldoende tijd krijgen om hieraan te wennen. De overgangsregeling moet echter wel eindig zijn. Actal - het Adviescollege toetsing regeldruk - heeft dat aangegeven in een advies over de hervorming van de WKR.

In de praktijk blijkt dat de huidige WKR nog voor problemen zorgt en eigenlijk vereenvoudigd zou moeten worden. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft mogelijke verbeteringen opgenomen in de ‘Verkenning verbetering van en draagvlak voor de werkkostenregeling (pdf)’. In het bericht ‘Uw mening gevraagd over werkkostenregeling’ kon u lezen dat u over de plannen kon meedenken. Daarnaast heeft de staatssecretaris de plannen voorgelegd aan Actal.

Verminderen van de regeldruk

Het noodzakelijkheidscriterium moet het voor ondernemingen beter mogelijk maken om te beoordelen of een vergoeding of verstrekking tot het belastbare loon behoort. In het advies (pdf) geeft Actal aan dat het noodzakelijkheidscriterium in principe een goed idee is en een kans is voor het verminderen van de regeldruk. Een nadeel van dit criterium is dat het niet altijd duidelijk is of een vergoeding of verstrekking noodzakelijk is in een specifieke situatie. Dit moet nog wel goed uitgewerkt worden.

Verplichte overstap WKR uitstellen

Op dit moment hoeft u nog niet over te stappen op de WKR. In eerste instantie was het de bedoeling om per 1 januari 2014 verplicht over te stappen op de WKR. Door de voorgestelde wijzigingen is dat met een jaar uitgesteld. Volgens Actal moet er echter eerst duidelijkheid komen over de werking van het noodzakelijkheidscriterium. Het advies is dan ook om de verplichte invoering nog met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2016. Het is belangrijk dat van tevoren duidelijk is wat de einddatum van de overgangsregeling is en wanneer u dus moet overstappen op de WKR.