AG: verstrekking gratis gezonde lunch is onbelast

15 mei 2023 | Door redactie

Kan de verstrekking van gratis gezonde lunchmaaltijden in het kader van arbobeleid onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen vallen? De advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad vindt van wel, zo blijkt uit het advies dat hij onlangs publiceerde.

Lees ook het nieuwsbericht Hoge Raad: gratis gezonde lunch onbelast te verstrekken

De werkgever in deze rechtszaak verstrekte in 2017 en 2018 gratis gezonde lunchmaaltijden aan zijn werknemers. De lunchmaaltijden bevatten een vastgesteld minimum aan groenten en waren afgestemd met een diëtiste. Er zaten geen toevoegingen zoals zout, suiker en E-nummers in. De vraag was of de gratis verstrekking ervan aan de werknemers belast was als loon in natura of onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen (infographic) in de werkkostenregeling viel.
De inspecteur, de rechtbank, en het gerechtshof beantwoordden de vraag ontkennend. Volgens het Hof is de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen niet aan de orde bij voorzieningen die in meer algemene zin het welzijn en de gezondheid van werknemers bevorderen. De werkgever was het daarmee niet eens en stelde beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Arbovrijstelling is van toepassing, meent de AG

De vaste adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, publiceerde onlangs zijn onafhankelijke advies. Volgens hem viel de verstrekking van gezonde lunchmaaltijden onder de vrijstelling, omdat die verstrekking onderdeel was van het arbobeleid van de werkgever. En dat was destijds vereist voor toepassing van de gerichte vrijstelling. De Arbowet verplicht werkgevers tot ziekteverzuimpreventiebeleid en onderdeel daarvan kan zijn gezondheidsbeleid, waarvan weer onderdeel kan zijn de gratis verstrekking van gezonde lunchmaaltijden.
De AG zag onvoldoende aanknopingspunten voor de opvatting van de staatssecretaris van Financiën dat de vrijstelling uitsluitend zou gelden voor voorzieningen die direct samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbowet. De AG vond ook de opvatting van het hof onvoldoende. Hij adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep van de werkgever gegrond te verklaren.

Sinds 2022 wetswijziging gerichte vrijstelling arbovoorzieningen

De AG geeft wel aan dat door een wetswijziging de regels voor gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen vanaf 1 januari 2022 anders luiden. Volgens de toelichting bij die wijziging is met de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen nooit bedoeld om ook voorzieningen vrij te stellen die niet direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever. Gezonde maaltijden zijn in de toelichting hierbij expliciet genoemd als niet vrijgesteld. 
Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, 12 mei 2023, ECLI (verkort): 449