Alle reiskosten in de vrije ruimte

12 september 2012 | Door redactie

In 2014 is de toepassing van de werkkostenregeling voor elke organisatie verplicht. Demissionair staatssecretaris Weekers van Financiën wil de gerichte vrijstelling die nu geldt voor zakelijke reizen dan laten vervallen. In dat geval bent u in één klap van alle administratieve rompslomp rond de belaste en onbelaste vergoeding en verstrekking van reiskosten af.

Als u zakelijke reizen onbelast aan uw medewerkers wilt blijven vergoeden, kunt u ze onderbrengen in de vrije ruimte. Het werkkostenforfait gaat van 1,4% in 2012 naar 1,6% in 2013 en stijgt vanaf 2014 naar 2,1% van de fiscale loonsom van uw organisatie. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt uw organisatie over het meerdere 80% eindheffing.

Nihilwaardering voor zakelijke reizen

Er komt een nihilwaardering voor verstrekkingen van zakelijke reizen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een voor dienstreizen ter beschikking gestelde fiets of auto, een ov-abonnement dat alleen voor zakelijke reizen wordt gebruikt of een door uw organisatie aangeschaft vliegticket voor een klantbezoek in het buitenland. Technisch gezien vallen deze verstrekkingen wel in de vrije ruimte, maar met een waarde van € 0, zodat ze geen vrije ruimte opsnoepen. Als u een ov-abonnement aan uw medewerkers uitdeelt dat ze zowel voor zakelijke reizen als voor woon-werkverkeer gebruiken, moet de waarde worden bepaald van de zakelijke component. Alleen die wordt immers op nihil gewaardeerd.

Het verschil tussen woon-werk en zakelijk verkeer verdwijnt

De staatssecretaris houdt nog even een slag om de arm voor wat betreft het overhevelen van het budget voor zakelijke reizen naar de vrije ruimte. Hij laat nog onderzoeken of ook de verstrekkingen gewoon in de vrije ruimte kunnen worden gestopt, maar hij moet eerst inzicht hebben in de financiële consequenties daarvan. Als alle zakelijke reizen in de vrije ruimte vallen, is het onderscheid tussen een vergoeding en een verstrekking in één klap opgeheven en doet ook het verschil tussen woon-werk- en zakelijk verkeer er niet meer toe.