Ander standpunt fiscus over feestje in de WKR

20 maart 2015 | Door redactie

De fiscale behandeling van bedrijfsuitjes in de werkkostenregeling is de laatste tijd een heikel onderwerp. Recent heeft de Belastingdienst aangegeven toch een ander standpunt te hebben over het bedrijfsfeest na een studiedag. Het consumptieve karakter overheerst bij zo’n bedrijfsfeest en dus zijn de kosten dan loon voor uw werknemers.

In het bericht ‘Meer ruimte voor bedrijfsuitjes buiten de deur’ kon u lezen over de fiscale behandeling van personeelsfeesten of -uitjes. Op een webinar had de Belastingdienst aangegeven dat een personeelsfeest wel degelijk zakelijk is, omdat het plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking. Hierdoor leek het erop dat u voor een personeelsfeestje of -uitje minder kosten ten laste van de vrije ruimte hoefde te brengen om het onbelast te laten zijn voor de werknemer.

Ander fiscaal standpunt van de Belastingdienst

De Belastingdienst is daar recent toch een beetje op teruggekomen. Dit blijkt uit diverse antwoorden op vragen van het webinar, die de Belastingdienst recent op de website heeft gepubliceerd. Daarbij neemt de fiscus nu een iets ander standpunt in over de fiscale behandeling van het feest na een studiedag. Voor het beoordelen van de externe activiteit kijkt de Belastingdienst naar de invulling van het programma. Bij een studiedag is het bijvoorbeeld duidelijk dat het gaat om een zakelijke aangelegenheid. Voor deze kosten geldt dan een gerichte vrijstelling. Eventuele kosten voor de lunch en reiskosten horen bij die dag en kunt u daarom onbelast aan de werknemer verstrekken.

Aparte activiteit met consumptief karakter

Geeft u aan het einde van de dag echter een feest, dan is dat een aparte activiteit met vooral een consumptief karakter. Het zakelijke karakter ontbreekt hierbij, waardoor u de kosten tot het loon van de werknemer moet rekenen. Tot deze kosten horen bijvoorbeeld ook de kosten voor het lopend buffet en de consumpties. U kunt er ook voor kiezen om deze kosten als eindheffingsloon aan te merken en ten laste van de vrije ruimte te brengen.