Arbovoorzieningen onbelast binnen de WKR

26 februari 2015 | Door redactie

Sinds 1 januari 2015 kunt u kosten voor een veiligheidsbril, medische keuring of griepprik die uw medewerkers declareren onbelast vergoeden. In het verleden kon zo’n voorziening onder de werkkostenregeling (WKR) alleen belastingvrij blijven als u dit soort zaken aan uw medewerkers ter beschikking stelde.

Sinds 1 januari 2015 is het verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe te passen voor vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers. Tot en met vorig jaar kon een arbovoorzieningen binnen de WKR alleen onbelast blijven als er sprake was van een ter beschikking stelling. De werkgever bleef daarmee dus eigenaar van de voorziening. Ook moest de medewerker de arbovoorziening per se op de werkplek gebruiken. Sinds 1 januari 2015 zijn de WKR-regels voor arbovoorzieningen echter versoepeld en geldt er een gerichte vrijstelling.

Arbovoorzieningen onbelast verstrekken, vergoeden of ter beschikking stellen

De versoepeling van de WKR betekent dat u arbovoorzieningen niet alleen onbelast aan uw medewerkers ter beschikking kunt stellen maar dat u ze ook onbelast kunt vergoeden of verstrekken. Daarnaast maakt het niet meer uit wáár uw medewerkers de voorziening gebruiken. Ook arbovoorzieningen buiten de werkplek (zoals een medische keuring) mag u onbelast voor uw rekening nemen. De arbovoorzieningen moet wel aan een paar voorwaarden voldoen:

  • Het gebruik van de arbovoorzieningen moet verplicht zijn op grond van de Arbowet.
  • De medewerker moet ze (gedeeltelijk) gebruiken.
  • Uw medewerkers hoeven er geen eigen bijdrage voor te betalen.

Arbovoorzieningen in de vrije ruimte

Voldoet een arbovoorziening niet aan deze drie eisen, dan moet u de kosten ervan als belast loon van de medewerker behandelen of onderbrengen in de vrije ruimte. In het laatste geval betaalt uw organisatie alleen 80% eindheffing over de arbovoorziening voor zover de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom van uw organisatie na afloop van het jaar wordt overschreden.